logo
Piątek, 03 grudnia 2021r.

UWAGA WĘDKARZE!


Zasady wędkowania na jeziorach dzierżawionych od Skarbu Państwa przez Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Międzyrzeczu w sezonie 2021r.

1. Wędkowanie na zasadach regulaminu wędkarskiego PZW dozwolne jest całą dobę w okresie:

2. Jeziora udostępnione do wędkowania:

3. Posiadacz zezwolenia zobowiązany jest do wędkowania zgodnie z zasadami regulaminu PZW oraz Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.

 1. Zabrania się wędkowania z pontonów, kajaków, rowerów wodnych i łodzi nie posiadających aktualnych numerów.
 2. Zabrania się samowolnego budowania stanowisk wędkarskich.
 3. Nie przestrzeganie powyższych postanowień regulaminu spowoduje zatrzymanie zezwolenia oraz skierowanie o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
 4. Zezwolenie winno być okazywane na każde żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji oraz osób upoważnionych przez Gospodarstwo.
 5. Wymienieni muszą legitymować się aktualnymi legitymacjami .
 6. Ustala się wymiar gospodarczy - ochronny:
  • płoć - 15 cm dł. ciała
  • okoń - 15 cm dł. ciała
  • leszcz - 25 cm dł. ciała

4. Zezwolenia można kupować :

5. Wędkarze zrzeszeni w PZW z Okręgu w Jeleniej Górze wędkują bez dodatkowych opłat, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gospodarstwem a ZO PZW w Jeleniej Górze.

Jedynym dokumentem wymaganym przy zakupie zezwolenia jest karta wędkarska. Nie jest konieczne opłacenie składek w PZW. Opłaty można dokonywać na konto Gospodarstwa nr 09 2030 0045 1110 0000 0038 2220 , podając nazwę jeziora, sposób i termin wędkowania, nr karty wędkarskiej oraz posiadać potwierdzenie wpłaty wydrukowane lub w telefonie, albo wpłacając na poczcie za pokwitowaniem na adres jak niżej:
Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz, ul. 30 Stycznia 23


regulamin | historia | cennik | mapa dojazdu | kontakt | Copyright by : Gospodarstwo Rybackie M-CZ |